Privacy Statement

Inleiding

Natuurlijk voldoet Finnik aan alle wet- en regelgeving. Zo vragen we je toestemming voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens en voor het gebruik van cookies, zodat ons Platform werkt zoals je van ons mag verwachten. En we verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van ons Platform, je profiel en de aangeboden producten en diensten. Daarnaast doen we er alles aan om goed en veilig met al je gegevens om te gaan en nemen we databeveiliging zeer serieus. Maar Finnik gaat ook een stapje verder, zo is het bij ons mogelijk je profiel eenvoudig te verwijderen en daarmee ook in beginsel je persoonlijke gegevens. Met één klik ben je weer van ons af als je dat wilt.

Dit Privacy Statement is bedoeld ter verdere informatie voor jou als Gebruiker of Bezoeker van het Finnik Platform. Gebruiker ben je als je een Finnik Profiel hebt aangemaakt, Bezoeker ben je als je alleen ons Platform bekijkt of de aanwezige informatie leest. Met het Finnik Platform wordt zowel de website (www.finnik.nl) als de apps (Finnik iKenteken, FinnikKenteken Opzoeken, iKenteken en Kenteken opzoeken) bedoeld.

Voor meer informatie kan je verder onze Algemene Voorwaarden bekijken. De definities daarin zijn ook op dit Statement van toepassing. Belangrijk is verder de van toepassing zijnde Algemene Gegevens Verordening (AVG). Finnik houdt zich aan deze wet.

Finnik

Het Finnik Platform is onderdeel van VWE Automotive B.V. (‘Finnik’). Finnik  is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met het gebruik van dit platform en is daarmee aanspreekpunt. Contact zoeken met Finnik en alle gegevens vinden over bijvoorbeeld ons adres, maar ook wanneer je vragen hebt over privacy, gaat heel gemakkelijk via de gegevens onderaan dit statement.

Doeleinde

We proberen de gegevensverzameling om Finnik mogelijk te maken tot een minimum te beperken. Het doeleinde voor de verwerking van deze gegevens luidt:

Het Finnik Platform zo optimaal mogelijk te laten functioneren als informatie- en handelsportal voor auto’s, zo kunnen gebruikers aanvullende producten en diensten (van derden) inkopen en worden gebruikers op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen op het platform en door hen ingevoerde kentekens. Finnik doet dit om de overeenkomst die bestaat tussen Finnik en Gebruiker(s) en Bezoekers optimaal tot uitvoering te brengen.

Periode

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang als noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaand doeleinde. Wanneer je je Finnik Profiel opzegt, worden je gegevens in beginsel verwijderd, behalve de gegevens die wij nog nodig kunnen hebben om transacties met jou of jouw wederpartijen in goede banen te laten verlopen. Evenals gegevens waarvan wij verplicht zijn ze te bewaren op grond van de geldende wet- en regelgeving. Finnik behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van deelneming van het Finnik Platform wanneer zij handelen in strijd met dit Statement of de Algemene Voorwaarden.

Gegevens

Finnik verzamelt en verwerkt verschillende (persoons)gegevens:

  • Aanhef​​​​
  • Voor- en achternaam*
  • Postcode​​​
  • Telefoonnummer​​
  • E-mailadres*
  • Kenteken​​​
  • Verkeersgegevens en gebruikersdata ten aanzien van het gebruik van het Finnik Platform

*Gegevens met een sterretje zijn verplicht, de rest is facultatief.

De verkeersgegevens en gebruikersdata, bijvoorbeeld het gegeven met welke browser je Finnik bezoekt, gebruiken we om het gebruik van Finnik te meten en het platform te verbeteren. Daarnaast vinden we het interessant om te zien hoe Finnik gebruikt wordt en hoe de functies worden benut. Dit doen we voornamelijk met gebruikmaking van gegevens die niet tot jou als persoon te herleiden zijn.

Finnik gebruikt de door jou ingevoerde gegevens ook om de inhoud van het Finnik Platform voor jou zo relevant mogelijk te maken.

Toestemming

Tijdens het aanmaken van een Finnik Profiel is jou gevraagd toestemming te geven voor de verwerking van verschillende soorten persoonsgegevens. Dit doet Finnik om zeker te weten dat je akkoord gaat met de verwerkingen. Je bent echter altijd gerechtigd om deze toestemming in te trekken. Wanneer je je toestemming intrekt kunnen wij de Finnik diensten niet meer goed uitvoeren en moeten wij dan ook helaas de dienstverlening aan jou stopzetten.

Kinderen

Wanneer je als gebruiker van Finnik jonger bent dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger nodig voor het gebruikmaken van het Finnik Platform en het aanmaken van een Finnik Profiel.

Profielen

Binnen het Finnik Platform kun je een profiel aanmaken. In een Finnik profiel worden onder andere je aankopen en ingevoerde kentekens opgeslagen. Aan het opbouwen van dit profiel en de informatie die hierin staat opgeslagen worden geen rechtsgevolgen voor Gebruikers verbonden.

Locatie van gegevens

Finnik slaat je persoonsgegevens op. Dit doet Finnik voor zolang als nodig is en de overeenkomst met jou duurt. Finnik slaat de gegevens van Gebruikers op servers binnen Nederland op.

Derden

Derden Diensten en Producten

In beginsel worden Gegevens alleen door Finnik verwerkt en ontvangen. Via het Finnik Platform kunnen echter ook Derden Producten en Diensten worden ingekocht. Hiervoor is het soms noodzakelijk dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven. Finnik is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt door deze partijen. Wil je meer weten over deze externe partijen? Check de advertenties op het Finnik Platform, of neem -contact- met ons op.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Handelingen

Finnik kan verschillende handelingen uitvoeren ten aanzien van de gegevens. Het gaat in ieder geval om het opslaan van gegevens, het ordenen en categoriseren van gegevens en het genereren van Wachtwoorden. Finnik gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële- of marketing doeleinden, zonder jouw toestemming. Dit doen we wel als dit doeleinde onderdeel uitmaakt van een specifieke dienst. Finnik biedt jou altijd de mogelijkheid om je hiervoor in- (‘opt in’) of uit te schrijven (‘opt out’).

E-mailadres

Voor zover jouw e-mailadres bij Finnik bekend is, kan Finnik daarvan gebruik maken. Je e-mailadres wordt niet zonder jouw toestemming voor marketing doeleinden gebruikt, maar heeft slechts een administratieve functie en wordt bijvoorbeeld gebruikt om je op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in Finnik of voor communicatiedoeleinden.

Onjuiste gegevens

Finnik vindt het belangrijk dat de gegevens die worden verzameld juist zijn. Wanneer gegevens onjuist blijken te zijn dan worden deze gewijzigd of verwijderd.

Cookies en andere automatische procedures

Bij gebruikmaking van het Finnik Platform wordt Gebruikers gevraagd om toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies (van derden).

 

Cookieoverzicht:
Wie plaatst cookie Categorie Doel van cookie Links
Google Tag Manager Functioneel Met Tag Manager kan Finnik websitetags beheren vanuit één interface. Dit hulpprogramma plaats geen cookies en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Gebruiksbeleid

 

Google Analytics Analytisch Finnik gebruikt Google Analytics om te meten hoe je onze website hebt gevonden, en op welke manier je onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen wij de werking van onze website optimaliseren. Wij hanteren binnen Google Analytics een retentieperiode van 26 maanden. Privacybeleid

 

Opt Out

Facebook Pixel Retargeting Finnik maakt gebruik van Facebook Pixel om bezoekers die eerder een specifiek product op onze website hebben bekeken, op andere websites te benaderen met specifieke advertenties over dit product, zodat de getoonde advertenties zo relevant mogelijk zijn. Privacybeleid

 

Opt Out

Google DynamicRemarketing Retargeting Finnik maakt gebruik van Google DynamicRemarketing om bezoekers die eerder een specifiek product op onze website hebben bekeken, op andere websites te benaderen met specifieke advertenties over dit product, zodat de getoonde advertenties zo relevant mogelijk zijn. Privacybeleid
DoubleClick (byGoogle) Retargeting DoubleClick maakt het mogelijk om te registreren welke advertenties effectief zijn en welke niet, zodat advertenties worden getoond die voor u zo relevant mogelijk zijn. Privacybeleid
Visual Website Optimizer Analytisch Visual Website Optimizer(VWO) is een A/B testingtool waarmee Finnik haar producten optimaliseert. Privacybeleid

 

Opt Out

MyFonts counter Functioneel Finnik maakt gebruik van MyFonts Counter, om op onze website het juiste lettertype te kunnen weergeven. MyFontsCounter plaatst een cookie om te kunnen bijhouden hoe vaak het lettertype wordt weergegeven. Privacybeleid

 

Advertenties via Mannenmedia

Finnik maakt voor het plaatsen van advertenties gebruik van Mannenmedia. Mannenmedia en haar adverteerders maken gebruik van (tracking)-cookies. Het privacystatement van Mannenmedia en de cookies die zij plaatsen vind je op mannenmedia.nl/privacy.

Finnik maakt verder gebruik de volgende externe tools:

MailChimp (The Rocket Science Group LLC)

MailChimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, zoals de Finnik nieuwsbrief.

Privacybeleid


Mandrill  (The Rocket Science Group LLC)

Mandrill is een dienst voor het het verzenden van berichten, zoals de e-mail die je vanuit Mijn Finnik ontvangt.

Privacybeleid

 

Raadpleeg de privacyvoorwaarden van genoemde partijen om te bekijken wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij (via cookies) verwerken.

Rechten

Op grond van de AVG heeft een Gebruiker verschillende rechten, zoals het recht om verzet aan te tekenen tegen gegevensverwerking.

Recht op informatie

Je kan als Gebruiker bij Finnik informeren over het doel van de gegevensverwerking en de gegevens van Finnik zelf. Finnik probeert hier al zoveel mogelijk in te voorzien door middel van dit Statement, maar er kunnen natuurlijk nog andere vragen zijn. Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Recht op inzage, toegang

Je hebt er recht op om inzage te hebben in de gegevens die over jou worden verwerkt. Via je Mijn Finnik profiel is het mogelijk om alle gegevens die wij van je verzamelen in te zien. Maar er kunnen natuurlijk nog andere vragen zijn. Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Recht op correctie, rectificatie en verwijdering

Wanneer je op basis van een verzoek tot inzage de wens hebt om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, dan kan je hier een verzoek toe indienen. Wanneer de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking kan Finnik voor jou deze gegevens aanpassen. Je kunt Finnik een verzoek sturen via de gegevens onder Contact.

Rechten op vergetelheid

Je hebt er recht op om je gegevens te laten verwijderen. Via je Mijn Finnik profiel is het mogelijk om je account en de gegevens die wij van je hebben vastgelegd te verwijderen.

Recht van verzet

Je mag als Gebruiker bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze verzoeken kunnen ook aan Finnik worden gestuurd.

Bezwaar en klachten

Je hebt het recht om bezwaar of een klacht in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens of hiertegen in verzet te gaan. Dit bezwaar is in te dienen bij Finnik of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identificatie

Finnik stelt binnen haar mogelijkheden alles in werking om de rechten van haar gebruikers te verzekeren, maar wil hierbij rekening houden met jouw privacy. Het zou kunnen dat je ervoor kiest heel weinig informatie met ons te delen, waardoor er twijfel bestaat over jouw identiteit. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van jouw rechten. Wanneer dit het geval is, zullen wij je voor zover mogelijk op de hoogte brengen.

Bijdrages

Je kan als Gebruiker je mening over bijvoorbeeld een voertuig plaatsen . Dit noemen wij Bijdrages. Op het moment dat je dit doet moet je je realiseren dat daarmee (persoons)gegevens worden geopenbaard en deze zichtbaar zijn voor anderen. Daarnaast is het van belang dat Bijdragen niet zonder meer kunnen worden verwijderd wanneer je een verzoek tot verwijdering van je gegevens indient. Finnik heeft een onbeperkte en eeuwigdurende licentie op de door jou op het Finnik Platform gepubliceerde Bijdrages.

Beveiliging

Finnik neemt de beveiliging van het platform zeer serieus en maakt gebruik van de nieuwste technologie en encryptie mogelijkheden. Daarnaast werken we samen met een gerenommeerde ISO-gecertificeerde hostingprovider. Bovendien heeft Finnik op het hele domein een SSL protocol toegevoegd. Om de vindbaarheid van Finnik te optimaliseren worden gegevens blootgesteld aan indexatie van zoekmachines.

Inbreuken

Hoewel Finnik zich tot het uiterste zal inspannen om dit te voorkomen, kan een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens ontstaan. Wanneer het waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, zal Finnik dit aan jou melden. We zullen dit zonder onnodige vertraging doen en informatie geven over bijvoorbeeld de aard van de inbreuk en hoe de schade te beperken is.

Laatst gewijzigd: 23 mei 2018

VWE Automotive B.V.

t.a.v. Finnik

W.M. Dudokweg 37

1703 DA Heerhugowaard

hallo@finnik.nl