Financial lease

Hierbij financier je de auto volledig of voor een gedeelte voor een vaste periode met een vast bedrag per maand. De rente die je over de financiering moet betalen staat vast. Bij een financial lease vorm is het mogelijk om met een slotsom te werken, waardoor het te financieren bedrag lager wordt. De slotsom is het bedrag dat je aan het eind van de looptijd moet betalen en vaak ongeveer gelijk aan de restwaarde van de auto. Als je gebruik maakt van een vorm met een slotsom dan ben je dat bedrag nog verschuldigd aan de bank. Als je geen slotsom hebt dan is de auto van jou na het betalen van alle termijnen.